SKY media multimedia computer shop Kikinda

STR SKY je osnovan 2003 godine kao prodavnica robe široke potrošnje da bi urzo promenula delatnost i krenula ka potrebama potrošača, sa najširim izborom medija i prateće opreme na teritoriji opštine Kikinda. Na raspolaganju su Vam i računari i računarska oprema kao i servisni tim koji će Vam uvek izaći u susret i u što kraćem roku otkloniti kvar ili nedostatak.

 

Naziv preduzeća: STR SKY

 

Adresa: VOJVODE PUTNIKA 1, 23300 Kikinda

 

PIB: 102953677

 

Matični broj: 55847681

 

Tekući račun: 160-285231-20 BANKA INTESA

 

Broj telefona: 0230/503-000

 

E-mail: skykikinda@gmail.com

 

Website: www.skymedia.co.rs

 

NISMO U SISTEMU PDV-a